Úvod O nás Produkty - Eshop Kde zakoupit Recepty Kontakty Osobní odběr Potravinové intolerance

O Doves Farm ve zkratce Více o výrobci Doves Farm Dovoz do ČR Obchodní partneři KAUFLAND Navýšení cen produktů Doves Farm BILLA AKCE 10.4.- 23.4. 2019 Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Firma Jana Marková (Doves Farm) provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.
  Totožnost a kontaktní údaje správce
1.    Správcem Vašich osobních údajů Jana Marková, sídlem Řevnice 252 30, Čs. Armády 361, IČ: 88239829, DIČ: CZ 7857222736 (dále jen „správce“).
2.    Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Čs. Armády 361, 252 30 Řevnice, adresa elektronické pošty: janahromadkova@biolepek.cz, dovesfarm@dovesfarm.cz, telefon +420 727 980 555.
3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
1.    splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.    splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účel zpracování osobních údajů
1.    Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
2.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
Údaje, které shromažďujeme
1.    Na našich e-mailových adresách můžete objednávat produkty nebo služby, zadávat požadavky a registrovat se pro zasílání materiálů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce.

Doba uložení osobních údajů
1.    Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
Další příjemci osobních údajů
1.    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby včetně provozu software a ukládání dat.
2.    Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
3.    Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Práva subjektu údajů
1.    Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
2.    Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
3.    Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 
 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
________________________________________
Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte firmě Jana Hromádková (Doves Farm) pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.
Totožnost a kontaktní údaje správce
1.    Správcem Vašich osobních údajů Jana Marková, sídlem Řevnice 252 30, Čs. Armády 361, IČ: 88239829, DIČ: CZ 7857222736 (dále jen „správce“).
2.    Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Čs. Armády 361, 252 30 Řevnice, adresa elektronické pošty: janahromadkova@biolepek.cz, dovesfarm@dovesfarm.cz, telefon +420 727 980 555.
3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů
1.    Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
Účel zpracování osobních údajů
1.    Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
2.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
Údaje, které shromažďujeme
1.    Na naší webové stránce Velkoobchod-tabacek.cz se registrovat pro zasílání materiálů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou kontaktní osoba a emailová adresa.
Doba uložení osobních údajů
1.    Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
Další příjemci osobních údajů
1.    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
2.    Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Práva subjektu údajů
1.    Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
2.    Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemným odvoláním na naši emailovou adresu
copyright © Doves Farm CZ 2013